Dasar Privasi

Maklumat yang Dikumpulkan
Kami hanya mengumpulkan maklumat yang diperlukan untuk prosedur pendaftaran di laman web kami atau semasa mengisi borang pendaftaran di laman web ini. Maklumat yang kami kumpulkan dihantar secara sukarela oleh pelanggan kepada kami. Kami mengumpulkan maklumat peribadi pelanggan semasa pendaftaran akaun di laman web kami di laman web kami.


Maklumat Pengenalan Diri
Maklumat pengenalan peribadi anda digunakan untuk memproses pesanan produk anda, menyesuaikan maklumat profil anda, penggunaan dalaman dengan keperluan undang-undang, mengemas kini status membeli-belah dalam talian di laman web kami dan juga untuk mengemas kini pelanggan kami dengan berita terkini mengenai perubahan / perubahan, promosi dan peristiwa.


Kerahsiaan
Maklumat peribadi anda seperti butiran kad kredit, nombor akaun bank dirahsiakan dan dirahsiakan dengan kami. Kami tidak akan berkongsi maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga. Laman web kami menggunakan aplikasi keselamatan yang sesuai untuk memastikan keselamatan semua maklumat pelanggan sentiasa ada.

 

Perubahan pada Dasar Privasi kami

Al Sara Fashion mempunyai hak untuk melakukan perubahan / kemas kini kandungan Dasar Privasi tanpa memberi notis terlebih dahulu kepada pelanggan. Jejaki halaman Dasar Privasi di laman web kami.

Keselamatan
Laman web syarikat kami menggunakan aplikasi keselamatan yang sesuai untuk mengelakkan maklumat pengenalan diri pelanggan yang bocor dari pihak ketiga, pendedahan haram dan penggodam. Namun perlu diingat bahawa setiap maklumat yang dihantar melalui Internet TIDAK 100% dijamin selamat dan terjamin.